Ga naar Home.
De voorwaarden.
De hieronder staande punten informeren je over de manier waarop Rent-A-Prent omgaat met de informatie die we van onze bezoekers verkrijgen door bijvoorbeeld hun deelname aan diensten die Rent-A-Prent aanbiedt.
  1. Alle eigendomsrechten (inclusief de intelectuele eigendomsrechten) op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan Rent-A-Prent.
  2. De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Rent-A-Prent vereist.
  3. Rent-A-Prent spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.
  4. Rent-A-Prent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt.
  5. Rent-A-Prent neemt je persoonsgegevens, die je bij het registreren achterlaat, op in haar gegevensbestand, met uitzondering van creditcardgegevens. Deze zullen om veiligheidsredenen niet opgeslagen worden in onze database.
  6. Je kunt je gegevens aanpassen wanneer zich een wijziging voordoet in je situatie.
  7. Je kunt bij ons een schriftelijk verzoek indienen om eerder ingevulde gegevens uit ons bestand te laten verwijderen. We zullen dit verzoek dan zo spoedig als mogelijk inwilligen.
  8. Rent-A-Prent behoudt zich het recht voor om de door jou geregistreerde gegevens te combineren met andere gegevens die we van je verkregen, zodat we onze services nog beter op je wensen kunnen aanpassen.
  9. Rent-A-Prent past cookies toe om je te herkennen en zodoende nog beter in staat te zijn aan je verwachtingen tegemoet te komen.
  10. De geregistreerde gegevens kunnen niet zonder je toestemming door derden bekeken worden en worden zonder je toestemming ook niet doorgestuurd aan derden.
Rent-A-Prent houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Alle aanpassingen worden op deze pagina gepubliceerd.